FB twitter YouTube

Posvícení v Kunvaldu v Čechách

Svatohavelské posvícení se slavilo v kostele v Kunvaldu v Čechách 16. října. Přímo na tuto neděli letos připadl svátek sv. Havla. Poděkování za úrodu vyjadřoval opět dožínkový věnec, bochník chleba, koláče a mísy s ovocem a zeleninou. To vše nesly děti z Misijního klubka v obětním průvodu za hudebního doprovodu Jiné doby. Další hudební vstup patřil starším dětem z Misijního klubka, které si letos samostatně nacvičily 4 skladbičky, a po nich i menším dětem, které zazpívaly písničku. Závěrečné slavnostní Te Deum umocnilo dík za vše, čeho se nám každodenně dostává.

Jednohubka je malý pokrm, chuťovka, kterou hravě zvládnou vyrobit i malé děti. Pokusily se o to děti z Misijního klubka doma a v neděli své výtvory donesly do kostela. Kdo by si však myslel, že šlo jen o gurmánský zážitek, mýlil by se. Jednohubky byly pouze předzvěstí nové skutečnosti, kterou jsme o posvícení oznámili. V našem kostele jsme totiž s dětmi z Misijního klubka zřídili malou knihovničku s duchovní literaturou pro děti i dospělé. Většinou jsou v ní útlé knížky, takové jednohubky, ovšem najdou se zde i obsáhlejší, teologicky hodnotná díla. Knihy lze zapůjčit jakoukoli neděli a dle možností budeme jejich nabídku postupně rozšiřovat.

Za Misijní klubko Marta Gregušová

110 111 112 113 117 114 115 116 120 121

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio