FB twitter YouTube

Postní doba s Misijním klubkem v Sudoměřicích

Po páteční mši svaté se děti z farnosti a Misijního klubka v Sudoměřicích zamyslely nad utrpením Pána Ježíše a utrpením dětí v misiích. Během misijní křížové cesty přinášely děti symboly vyjadřující bolest, víru, těžkou práci, oddanost, lásku a naději. Po křížové cestě následovala postní misijní večeře. Společně jsme se pomodlili modlitbu v kmenovém jazyce nyanja Atate athu (Otče náš), umyli jsme ruce před jídlem a povečeřeli typicky zambijské jídlo – nshima. Děti jedly rukama a velmi jim chutnalo, dokonce si i přidávaly. Na příště jsme si slíbili, že nshimu připravíme společně a při jídle budeme sedět na schodech před farou Nadšení bylo veliké. 

Za Misijní klubko Kateřina Janečková

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio