FB twitter YouTube

Oslava svátku sv. Lucie s Misijním klubkem ve Slatině nad Zdobnicí

Na svátek sv. Lucie se děti z Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí sešly na mši sv. s lampičkami a vytvořily radostnou adventní atmosféru kolem oltáře. Nesly obětní dary, mezi kterými byly jejich výrobky do jarmarků, kterými chtějí pomoci chudým dětem v misiích. Společně zazpívaly a po mši sv. dostaly obrázek sv. Lucie, aby jim připomínal, že Kristus je Světlem pro všechny a ony mají jeho světlo nést do celého světa….

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio