FB twitter YouTube

Oslava 90. Světového dne misií v Letohradě – Orlici

V kostele Nanebevzetí Panny Marie na Orlici připravily děti z Misijního klubka v Letohradu na Misijní neděli 2016  obětní průvod s přímluvami, pro který vyrobily řetěz, domeček a velké srdce. Vyzdobily kostel svícemi v misijních barvách a přichystaly obrázky dětí ze všech kontinentů, kam směřuje pomoc Papežských misijních děl. V průvodu šli malí misionáři za představitele jednotlivých kontinentů. Při  mši svaté zazněla Hymna Papežského misijního díla dětí „Pošli mě, půjdu já“ a na závěr všichni zazpívali písničku „Děti v Africe“, ke které děti přidaly i tanec. Tuto písničku mají moc rády a roztančily i přítomné rodiče. Na závěr dostaly děti z farnosti  misijní číslo časopisu Duha, která představuje projekt PMD MOST. A protože je říjen také měsícem růžence dostaly i misijní růženec, aby se mohly v této modlitbě spojit a prosit za misie, misionáře a celý svět.

Za Misijní klubko Monika Vychytilová

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio