FB twitter YouTube

„Noční Misijní klubko“ v Českých Budějovicích

Sešli jsme se v pátek 10. června v 18.00 hod. v Církevní mateřské škole Lipenská. Sestřičky nás nejprve seznámily s programem večera a noci:

1. Opékání brambor v krbu na zahradě – abychom měly sílu na plnění nočních úkolů.

2. Promítání filmu – musíme počkat, až bude venku pořádná tma, aby bylo naše putování co nejdobrodružnější.

3. Noční hra

Opékání brambor a sledování filmu bylo velmi zajímavé, ale nejvíce jsme se těšili na noční hru. Zajímá vás, o čem byla?

Hra začala, když už byla venku opravdu skutečná noc. Na zahradě bylo rozmístěno deset malých lampiček a u každé z nich byla obálka s písmeny. Naším úkolem bylo obálky najít a vzít si z nich potřebná písmena. Z nich jsme nakonec měli složit jména dvou misionářů. Rozdělili jsme se asi do šesti skupinek po třech (a po čtyřech) a postupně vyráželi na zahradu. Hledání obálek v tmavé zahradě bylo napínavé a všem se nakonec podařilo písmena objevit. Složit jména dvou misionářů bylo také dost náročné. O to větší radost jsme měli, když nám sestřičky řekly: „Správně! Byli to sv. František Xaverský a italský misionář Matteo Ricci, který působil v Číně!“ Potom nám vyprávěly o jejich životě naplněném misionářskou prací pro Pána i pro druhé. A nakonec jsme se vydali hledat oba misionáře. Kam? Přece do kostela (a potmě)! Oba misionáři na nás již čekali. Nejprve se nás zeptali, co jsme se o nich dozvěděli a poté nás „vyslali do světa“, abychom se i my stali misionáři jako oni. Na cestu nám kromě svého požehnání dali jak různé misijní materiály – trička, obrázky, tak i sladkou posilu a míčky představující naši planetu Zemi. Na těch jsme si pak ukázali cesty našich dvou misionářů.

S velkou radostí a chutí jsme se pustili do druhé „předpůlnoční“ večeře a po ní jsme se už znavení chystali na spánek.

Ani ráno jsme nezaháleli. Naším úkolem bylo připravit si pravou „misionářskou“ snídani. Skládala se z velkého množství zeleniny – z té jsme si na talíři vytvářeli obrázky a přílohou byla „pražená pavoučí noha“ (sýrové rohlíky). Uvědomili jsme si, že misionář se musí umět postarat nejen o druhé, ale i sám o sebe. A příprava jídla je jednou ze základních dovedností, které by měl misionář zvládnout. I tady platí osvědčené rčení: „Co se v mládí naučíš…“

Po snídani jsme si sdělili své zážitky a zazpívali hymnu PMDD.

A co říci úplně na závěr? Noční klubko se nám móóóc líbilo a doufáme, že nebylo poslední! Sv. František Xaverský a misionář Matteo Ricci nás povzbudili k další misionářské práci. A je toho opravdu hodně, co můžeme my, děti z Misijního klubka, dělat.

Všechny vás zdraví

děti z Misijního klubka 114 z Českých Budějovic

1

7

10 11 12 13 14 16 17 20 22 24 27 28 29 32 33

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio