FB twitter YouTube

Narozeniny Misijního klubka Klokoty

Páteční večer 7. dubna a následující sobota patřily v Klokotech dětem Misijního klubka. Ty se pod vedením Jáji Kramářové schází už přes půl roku. A tak se nám vedoucím zdálo, že nastal čas oslavit narozeniny a slavnostně vstoupit do stavu „misionáři“. Každé naše setkání totiž začínáme modlitbou u barevného růžence a s obrázkem Matky Terezy. Modlíme se za naše blízké i vzdálené a při setkáních poznáváme také země, za něž se modlíme a pro něž někteří z nás spoří misijní bonbónek.

V pátek jsme se po seznámení (čas jsme trávili společně s návštěvou ze Skočic) a pár hrách připojili na chvíli k farní adoraci. Po ní následovalo Kino Dorry, které si pro nás připravila vedoucí Kája. S pohádkou na dobrou noc jsme všichni spokojeně usnuli. Sobotní ráno patřilo slůvku na den a přiblížení událostí Květné neděle a poté už přišel na návštěvu otec Jenda, který nám metodou dramatizace biblického textu, tyhle události pomohl přiblížit ještě jinou cestou. Před obědem kluci vyrobili misijní kříž, s nímž jsme odpoledne prošli klokotskou venkovní křížovou cestu. A už nastal čas slavení. Sobotní oslavenec Michal se s námi podělil o svůj narozeninový dort a tak jsme slavili společně. Zakončení našeho setkání přišlo na mši svaté, kde bylo 15 účastníků setkání přijato do stavu „misionář“. Bohu díky!

Hanka Koukalová

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio