FB twitter YouTube

Misijní tvoření s Misijním klubkem ve Slatině nad Zdobnicí

Děti z Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí se pilně chystají na Velikonoční misijní jarmark. Chtějí pomoci skrze projekty papežských misií i těm nejvzdálenějším kamarádům v misijních zemích. Vydatně jim v tom pomáhají a v jejich snažení podporují maminky i tatínkové. Děti nezapomněly na společnou modlitbu a měly radost z návštěvy národního ředitele PMD, který děti povzbudil a všem požehnal.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio