FB twitter YouTube

Misijní štrúdlování ® v Chotěboři

Milovníci štrúdlů,

máme pro vás velmi milé sdělení. V Chotěboři proběhlo 13. září již podruhé misijní štrúdlování. Napeklo se 150 nohavic štrúdlů a tento výkon podalo 49 pekařek a pekařů. To znamená, že jsme si pochutnávali na 49 druzích štrúdlů. Bylo opravdu z čeho vybírat. Štrúdlování provázel bohatý program pro rodiny s dětmi. Dopoledne již stál na náměstí náš stánek se štrúdly a vystaveným veteránem Aero 30, který lákal pozornost kolemjdoucích. Mohli ochutnat štrúdly a byli zváni na odpolední program v sokolovně. Misijní mši svatou jsme slavili s otcem biskupem Kajnekem. Účastnilo se jí mnoho dětí z naší farnosti a také děti z misijního klubka, které pod vedením paní Jitky Sokolové přinášely obětní dary.

Úderem třinácté hodiny přijely k chotěbořské sokolovně na koních paní Blanka Mustrová, Dana Mrtková a Vladimíra Kotábová. Pak už vznešenost koní patřila dětem, které si z jejich hřbetů prohlížely svět. Staré časy opět připomínala modrobílá Aerovka z třicátých let, vystavená před vchodem do sokolovny. Odpolední program začal. Hned v zádveří sokolovny Marie Zadinová s Lenkou Fialovou nabízely v jarmarkovém stánku rukodělné výrobky dětí i dospělých, bylinky, květiny, balónky a informační letáky PMD. Po vstupu do hlavního sálu jste mohli s chotěbořskými skauty z oddílu Doubravka putovat všemi kontinenty světa a ověřit si jejich znalost a také svoji zdatnost. To už k vám zavoněly štrúdly z kavárny v salonku. Ludmila Paclíková, Věra Kučerová s paní Annou Krejčí se měly co ohánět aby vyhověly čerstvou kávou nebo čajem všem fandům a milovníkům štrúdlů. Zájem byl opravdu velký. Štrúdlová kavárna byla rovněž filmovou, na plátno se promítaly dokumentární filmy o činnosti v misiích.

Vůni z kavárny začala násobit i vůně čerstvě se pečících štrúdlíků, které pekly samy děti v tvořivých dílnách v salonku na balkoně. Pod bedlivým dohledem zkušených kuchařek Anny Stejskalové a Heleny Skřivanové, dětem zdatně sekundovali kuchtíci Julie Vágnerová, Petra Lacinová a František Urban. Děti si odnášely vlastnoručně upečené štrúdlíky s rozzářenýma očima domů, ale některé nevydržely a hned je snědly J. Kdo zrovna nepekl, mohl si v papírovém království paní Ivy Jouklové vyrobit rozvrh hodin, dárkovou taštičku, záložku do knihy nebo zvířátko pestrých barev. Pro nejmenší, kteří ještě nemají tak šikovné ručičky byla připravena herna s množstvím různých hraček. A rodiče si mohli zahrát fotbálek, zapůjčený domem Junior. Byl sice určený dětem, ale rodiče ho vytrvale obléhali.

Ve dvě hodiny odpoledne se mnozí vytratili spolu s panem Hájkem na putování do kaple Povýšení sv. kříže, kde bylo připraveno duchovní zamyšlení – Poklona kříži. Čtení působivých textů se ujali Jaroslav Lacina a Jan Zadina. Celou atmosféru podkreslily hrou na violoncello Veronika Zadinová, na housle Magdalena Piskačová. Struny violy rozezvučel Jakub Pikla a na kytaru zahrál Ondřej Pavlas. Celý tento program, který pan Hájek připravil, byl hlubokým duchovním zážitkem.

To už v sokolovně začala soutěž o nejlepší štrúdl. Přihlásilo se, a povinný recept doneslo čtrnáct soutěžících. Desetičlená porota se zájmem hodnotila všechny soutěžní štrúdly. Mezi porotci byli i dva šéfkuchaři – Václav Bauch z restaurace Panský dům a jeho host šéfkuchař Jan Pavlík, který přivezl své zkušenosti ze Švédska. Vzorky soutěžních štrúdlů bylo nutno dobře hlídat, neboť se z talířků záhadně a beze stopy ztrácely.

V patnáct hodin se ruch v sokolovně ztišil a loutkový soubor Kráťa z Havlíčkova Brodu začal hrát pohádku O perníkové chaloupce. Jakmile byla ježibaba upečena, byly známy i výsledky soutěže. Ale o těch se dozvíte až na konci článku. Když zazvonil zvonec a pohádky byl konec, rozběhla se zábava pro dospělé: DRAŽBA ŠTRÚDLŮ. Dražilo se v tomto pořadí:

 1. Masový štrúdl Anny Stejskalové vydražila paní Eva Holendová za 1 500 Kč.
 2. Štrúdl Ludmily Francové z fary vydražil pan František Stejskal za 1 100 Kč.
 3. Štrúdl Dagmar Bílkové ze Zelené lékárny vydražili Kruntorádovi za 1 700 Kč.
 4. Štrúdl paní režisérky loutkového divadla Evy Holendové vydražila paní Marie Zadinová za 800 Kč.
 5. Štrúdl Dagmar Hájkové vydražili Škarydovi za 1 500 Kč.
 6. Štrúdl z Panského domu vydražila za skvělých 3 000 Kč paní Dita Halamová.
 7. Štrúdl SPOLČA (křesťanské mládeže) vydražil pan Jaroslav Stejskal za 1 000 Kč.
 8. Štrúdl z kavárny Sluníčko vydražil pan František Stejskal za 1 000 Kč.
 9. Štrúdl řádových sester z kláštera Hoješín vydražili Kruntorádovi za 1 500 Kč.
 10. Štrúdl paní Brabcové z penzionu Mikeš vydražil pan Talácek za 1 000 Kč
 11. Masový maďarský štrúdl pana Bambucha z Libice vydražili Škarydovi za 1 800 Kč.
 12. Štrúdl paní Bambuchové z Libice byl vydražen za 1 100 Kč paní Ditou Halamovou.
 13. Štrúdl na švédský způsob šéfkuchaře Jana Pavlíka byl vydražen p. Janem Zadinou za 2 050 Kč.

Dražbu skvělým a vtipným způsobem vedl licitátor pan Roman Juránek.

A je tu závěr a s ním i výsledky soutěže: Na prvním místě se umístila paní Dagmar Bílková se štrúdlem plněným jablky, bílým mákem a ořechy. Druhé místo obsadila paní Pavlína Václavíková s pivním štrúdlem. Třetí místo získala paní Karin Dostálová a její štrúdl s pudinkem a malinami.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nelitovali času a námahy v přípravě a realizaci celého projektu. Děkujeme i Ludmile Dočkalové, ředitelce Tiskáren Havlíčkův Brod za tisk propagačních materiálů a knižní ceny pro výherce soutěže. Ceny do soutěže poskytla i restaurace Panský dům a řeznictví Stejskal.

Těší nás, že děti i dospělí si celou akci užili a mnozí se již ptali, zda bude misijní štrúdlování i příští rok. Potěšili jsme srdce i chuťové smysly a pomohli tak těm nejmenším a nejchudším.

A na konec to, z čeho máme největší radost: dětem, trpícím hladem v zemích třetího světa můžeme pomoci částkou 48 281 Kč. A to je naprosto fantastické!!!!! Děkujeme

mamky Eva Vágnerová a Šárka Urbanová

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio