FB twitter YouTube

Misijní neděle v Ústí nad Orlicí

Jako každý rok jsme i letos obohatili liturgii oslavy Světového dne misií při nedělní mši svaté v Ústí nad Orlicí. Děti z Misijního klubka byli velmi věrohodně převlečeny za představitele jednotlivých kontinentů a v obětním průvodu přinášely dary. Pokračovali jsme setkáním našeho Misijního klubka na faře a také misijní cukrárnou. Celá slavnost se velmi vydařila a zahájili jsme společně přípravu na Mimořádný misijní říjen 2019.

Za Misijní klubko Terezie Jakubcová

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio