FB twitter YouTube

Misijní most modlitby a oslavy Misijní neděle v Nivnici

Nivnické Misijní klubko začalo slavit 90. Světový den misií v předvečer Misijní neděle 22. 10. 2016 v kostele Sv. Andělů strážných Misijním mostem modlitby a modlitbou růžence. Místní duchovní správce P. Petr Martinka promítal video k Misijní neděli, zazněla Hymna Papežského misijního díla dětí a mládež, která se začala připravovat na biřmování, se zapojila zapalováním svíček při každém desátku růžence.

Ve vyzdobeném kostele v den Misijní neděle nesly děti z Misijního klubka své dary a po mši svaté připravily tradiční akci PMD Misijní koláč® na podporu projektů papežských misií v chudých misijních zemích. Na závěr poděkoval P. Martinka za dary do sbírky Papežského misijního díla šíření víry a také za všechny modlitby, oběti a další pomoc, kterou misiím a všem potřebným lidem celá farnost věnuje.

Za Misijní klubko Renata Charvátová

 

niv-4 niv2 niv-3 niv-11 niv-33 niv-44 niv22 niv55 niv66 nivnice_kostel_1

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio