FB twitter YouTube

Misijní koledování v Sudoměřicích

Tak jako ve světě chodí koledníci z Papežského misijního díla dětí v pestrém oblečení s hvězdou v ruce, vypravili jsme se v Sudoměřicích 27. 12. 2015 i my s Misijním klubkem a dalšími koledníky na Misijní koledování. Chtěli jsme podpořit papežské misie a upozornit na význam tohoto misijního díla, které zaštiťuje sám Sv. otec František. Děkujeme všem, kteří svým přijetím, dary a samotnou účastí podpořili koledování pro misie. Dětem v misiích bude skrze PMD poslán dar ve výši 17546 Kč, včetně EUR.

Za Misijní klubko Kateřina Janečková

Su 11 Su 2 Su 3 Su 4 Su 5 Su 8 Su 9 Su 10 Su 14 Su 13 Su 22 Su 18 Su 20 Su 19 Su 15

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio