FB twitter YouTube

Misijní koláč® a Pohled pro misie® v Jičíně

V neděli 15. 3. 2015 připravilo Misijní klubko pod vedením Anny Kovářové v Jičíně tradiční aktivity Papežských misijních děl: Misijní koláč® a Pohled pro misie®. Během těchto akcí byli místní dárci štědří, protože se na pomoc chudým sešlo 2.259 Kč, které organizátoři odešlou na účet Papežských misijních děl. Díky patří všem, kdo se na pomoci potřebným podíleli.

DSC_0170 DSC_0172 DSC_0177 DSC_0180 DSC_0179 DSC_0182 DSC_0184
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio