FB twitter YouTube

Misijní klubko Vyskytná

Zdravím PMD a zasílám krátké info a foto z Vyskytné. Pomalu, ale jistě se připravujeme na podzimní Misijní minijarmark v naší farnosti. Požehnanou postní dobu.

Radka Běhalová

Vý b Výskatná a Vý c Vý dd Vý e Vý f

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio