FB twitter YouTube

Misijní jarmark® v Nekoři

Před Vánocemi Misijní klubko připravilo v kostele po mši svaté tradiční vánoční Misijní jarmark®, se kterým dětem pomohly ženy a ostatní děti z farnosti. Sešlo se spoustu hezkých výrobků, kterými bylo možné potěšit druhé nebo si jimi zkrášlit své domovy. Nechyběly ani kremrole paní Faltusové, po kterých se opět rychle zaprášilo. Odpoledne se konal jarmark před Kulturní domem v Nekoři, kde se v podvečer rozsvěcel stromeček a sbor Petrklíč s dětmi z místní školy a školky zazpívaly krásné písně a koledy. Atmosféru blížících se Vánoc doplnil prodej svařeného vína a čaje a lidé si mohli zakoupit předměty vyrobené místními lidmi nebo podpořit náš Misijní jarmark®. Celkem takto přítomní přispěli na projekty Papežských misijních děl 8000 Kč. Je radost vidět, že se lidé stále více zapojují a podporují výrobou nebo finančně podporují papežské misie. Přejeme všem do r. 2015 Boží požehnání a naději!
Misijní klubko 132
Nekoř a Nekoř b Nekoř c Nekoř d Nekoř e

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio