FB twitter YouTube

Misijní jarmark na Misijní neděli ve Vamberku

Na slavení Misijní neděle ve Vamberku se pilně připravovaly děti z Misijního klubka. Chystaly na Misijní jarmark kromě výrobků, misijních materiálů PMD, Misijních kalendářů na rok 2019, také spoustu krásně nazdobených sladkých dobrot. Byla to radost pohledět na plné krabice a usměvavé tváře misionářů. Všichni jsme se těšili na Misijní neděli a na všechny, kteří přijdou k Misijnímu jarmarku, jehož výtěžek podpoří projekty Papežských misijních děl pro chudé lidi v misiích.

Za Misijní klubko Iva Bergerová 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio