FB twitter YouTube

Misijní cesta na Filipíny v Proseči

V pátek 18. září 2015 jsme prožili pravidelné setkání Misijního klubíčka poněkud netradičně. Pozvání do Proseče přijal národní ředitel Papežských misijních děl (PMD) pan Leoš Halbrštát, který přijel společně se svojí manželkou – diecézní ředitelkou PMD pro královéhradeckou diecézi – paní Bronislavou Halbrštátovou. Začínali jsme adorací pro děti v kostele. Potom jsme přešli na faru, kde pan Halbrštát dětem poutavě přiblížil své filipínské putování a promítnul zajímavou prezentaci, která nám umožnila udělat si představu, jak vypadají místa, jež při své cestě navštívil. Následovalo malé občerstvení, po němž jsme si vyzkoušeli hry filipínských dětí. Při Klokaním skoku jsme mohli obdivovat, jakou mají naše děti odvahu a při hře Japonská chůze, do které se zapojili i přítomní dospělí včetně manželů Halbrštátových, jsme se někteří doslova „váleli“ smíchy. Radostná atmosféra setkání vydržela až do konce, což je vidět i na rozesmátých tvářích z fotografií, které si můžete prohlédnout na odkaze ZDE.
Po malé pauze se někteří z nás opět přesunuli z fary do kostela sv. Mikuláše, kde proběhla beseda o Filipínách „pro dospělé“. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a zbyl i čas na dotazy účastníků besedy, na které pan ředitel trpělivě a fundovaně odpovídal. Měli jsme možnost uvědomit si, jak je naše pomoc – nejen této zemi – potřebná. Všimli jsme si, že lidem z Filipín (podle fotografií z prezentace i ze slov pana Halbrštáta) nechybí úsměv na tváři, i když jejich život není zdaleka tak „pohodlný“ jako ten náš středoevropský.
Na závěr bych ráda poděkovala milé návštěvě za příjemně strávené chvilky a účastníkům besedy za jejich štědrost. Výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 760 Kč byl odeslán na účet PMD, jejichž prostřednictvím podpoří potřebné filipínské děti.
Za Misijní klubko 202 Jana Renzová

2015_říjen_18_050 2015_říjen_18_056

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio