FB twitter YouTube

Malí misionáři ze Slatiny

S Misijním klubkem se pravidelně scházíme a zažíváme mnoho radostí. Společně se modlíme za děti v misiích, za práci misionářů u nás i ve světě i za to, aby se pro misie nadchlo co nejvíc dětí i dospělých, a tím přicházelo do misjních oblastí hodně pomoci modlitební a finanční. K tomu chceme i my přispět alespoň malým dílem a tvoříme s dětmi a maminkami na Misijní jarmarky, které pak organizujeme v širokém okolí. Děti se také učí základům křesťanské víry, během roku máme připravené katecheze na témata podle liturgického roku, šetří na Misijní bonbónek a malují Pohledy pro misie i obrázky dětem do různých zemí. Učíme se i nové písničky, které s ostatními dětmi z Misijních klubek zpíváme při mši svatých ve farnostech. Když je venku hezky, podnikáme různé výpravy, např. stavění domečků z přírodnin nebo drakiádu a opékačky se zpíváním i tancováním. Všechno, co společně prožíváme a o co se dělíme, nám přináší hodně potěšení a radosti, kterou pak můžeme na cestě k Bohu rozdávat dál!

Děkujeme touto cestou také všem v Národní kanceláři PMD, kteří se o nás starají a pomáhají nám! Společně pak můžeme dělat třeba jen malé věci, ale s velkou láskou! 🙂

Za Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí Bronislava Halbrštátová

 

Fotografie1895 Fotografie1891 Fotografie1825 Fotografie1763 Fotografie1756 Fotografie1302 Fotografie1290 Fotografie1284 Fotografie1278 Fotografie1225 Fotografie1212 Fotografie1208 Fotografie1207 Fotografie1202 Fotografie1199

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio