FB twitter YouTube

Listopadové setkání Misijního klubka v Dolní Dobrouči

V neděli 12. listopadu na Misijním klubku jsme si nejdříve společně zahráli pexeso, na kterém byly obrázky z podobenství o prozíravých pannách (Mt 25,1-13). Také jsme začali tvořit na vánoční Misijní jarmark, který se uskuteční 17. 12. po mši svaté v Dolní Dobrouči. S dětmi jsme vyráběli bylinková mýdla. Setkání jsme zakončili modlitbou.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio