FB twitter YouTube

Lednové setkání Misijního klubka v Proseči

V lednu, kdy jsme hned na začátku slavili slavnost Panny Marie Matky Boží, se děti z Misijního klubka v Proseči sešly v kostele k májové pobožnosti za mír. Prosili jsme nejen za mír ve světě, ale i za mír mezi námi. Setkání, které pokračovalo na faře, se neslo v duchu růžence světla. Děti přišly slavnostně oblečeny, ocitly se totiž na svatbě v Káni Galilejské, kde se tancovalo, zpívalo, hrály se hry, připravena byla i hostina. Po svatbě se rodičům narodilo miminko, které pan farář pokřtil… Děti si přinesly křestní svíčku, roušku a fotografii z vlastního křtu, o kterém jsme si povídali. Setkání jsme zakončili misijní modlitbou. 

Za Misijní klubko Marie Rejmanová

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio