FB twitter YouTube

Květnové setkání Misijního klubka v Proseči

Květen je měsíc Panny Marie, tak jsme s dětmi toto setkání začali v kostele společnou májovou pobožností. Zazpívali jsme písničku, pomodlili se krátké litanie a holčičky si připravily pro Pannu Marii básničku. I ti nejmenší se zapojili a přinesli kytičku. Na faře jsme shlédli video, kde je Mojžíš vložen do košíku a pluje po vodě, až se dostane zpět ke své mamince. Venku jsme přecházeli přes moře, utíkali před faraónem, stříleli křepelky, sbírali manu a nakonec jsme si pomocí obrázků poskládali desatero a zjistili, jak bychom se měli chovat k Bohu, k sobě, i kamarádům.

Za Misijní klubko Marie Rejmanová

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio