FB twitter YouTube

Křížová cesta s Misijním klubkem v Ústí nad Orlicí

Na druhou neděli postní 1. března se v Ústí nad Orlicí uskutečnila duchovní obnova vedená P. Jiřím Hebltem. Během odpoledne proběhlo i mimořádné Misijní klubko. Zatímco se rodiče vzdělávali, děti si hrály, chystaly písničky a malovaly obrázky Panny Marie, které pak použily při křížové cestě. Nechyběla ani chutná svačinka. Na večer připravily křížovou cestu, letos doprovázenou symboly jednotlivých zastavení, které jsme společně pokládali na barevné šátky.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio