FB twitter YouTube

Křížová cesta s Misijním klubkem v Jablonném n. Orlicí

V pátek 4. 3. 2016 pozvaly děti z Misijního klubka v Jablonném nad Orlicí ostatní kamarády a farníky k modlitbě křížové cesty. Den před tím jsme se na tuto křížovou cestu společně všichni připravili – vyrobili jsme kříž a pročetli jsme si brožurku Malé kroky lásky a utrpení, kterou vydalo Papežské misijní dílo dětí. Zprávy o bolestech z celého světa jsme napsali na listy papíru a doplnili obrázky. V kostele jsme je pak umístili k jednotlivým zastavením a postupně je připevňovali na dřevěný kříž. Symbolicky jsme tak všechno toto utrpení lidí spojili s utrpením Krista a nesli k jeho hrobu: „Nechceme skončit v pláči na Tvém hrobě, nechceme stále počítat děti zabité, vykořisťované, zbědované. Víme, že Tvůj hrob zůstal prázdný, protože Tys zdolal smrt.“ Touto větou zakončily děti křížovou cestu a přidaly modlitbu Papežského misijního díla dětí.
Máme radost, že jsme společně udělali tento malý krok lásky k našim kamarádům v misiích!
Za Misijní klubko Jana Najmanová
Ja 1 Ja 2 Ja 3 Ja 4 Ja 5 Ja 6 Ja 7 Ja 8
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio