FB twitter YouTube

Křížová cesta s Misijním klubkem na Kunčicích

Každý rok v rámci příprav na Velikonoce připravujeme s dětmi z Misijního klubka křížovou cestu. Nebylo tomu jinak ani letos. Sešli jsme se v kostele sv. Kateřiny na Kunčicích, připravili velký kříž z kamenů, který děti po každém zastavení zdobily kytičkami v misijních barvách a zapálenou svíčkou. Stejně tak chceme každý den zapalovat svá srdce pro misie a myslet na druhé. V modlitbách jsme vzpomínali na všechny mučedníky misionáře, na trpící nemocemi, opuštěností a válkami. Ke křížové cestě hrály naše muzikantky, které jsou v Misijním klubku od jeho založení. Na závěr jsme nabízeli velikonoční pohledy, abychom mohli přispět misijní aktivitou Pohled pro misie® chudým lidem v misiích. Děkujeme všem, kteří se k naší křížové cestě připojili a darovali příspěvky na misie.

Za Misijní klubko 168 Monika Vychytilová

DSCN8123 DSCN8131 DSCN8128 DSCN8136 DSCN8138 DSCN8144 DSCN8148 DSCN8151 DSCN8154 DSCN8157 DSCN8159 DSCN8160 DSCN8163 DSCN8166 DSCN8167 DSCN8169 DSCN8170 DSCN8172 DSCN8174 DSCN8179

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio