FB twitter YouTube

Křížová cesta Misijního klubka v Sudoměřicích

11. 2. 2016 jsme společně s Misijním klubkem v Sudoměřicích prošli křížovou cestu, při které jsme mysleli na rány Pána Ježíše a bolesti dětí v misiích. Před oltář misionáři přinášeli symboly utrpení, lásky a naděje – bič, trnovou korunu, kapky krve a potu, meč, hřeby a kladivo, roušku, oděv, kotvu, srdce a Bibli. Děkujeme všem, kdo se k našim modlitbám přidali.

Za Misijní klubko Kateřina Janečková

Su 1 Su 2 Su 3 Su 4 Su 5 Su 6 Su 7 Su 8 Su 9 Su 10 Su 11 Su 12 Su 13 Su 14 Su 16

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio