FB twitter YouTube

Klubko Bernartice

Děti mají jednou za měsíc dětskou mši svatou a poté dětské společenství. Jedná se celkem o 10 dětí. Program a obsah setkávání se většinou odvíjí od liturgického roku. Používáme také materiály Most.
Každé dítě má ušitý váček na peníze, do kterého si celý rok spoří a na misijní neděli jej nese společně s dary při mši svaté.
Před misijní nedělí děti vyrábějí různé věci (svícínky, obrázky, náramky,…), které poté o Misíjní neděli (máme zároveň Misijní jarmark) prodávají. Dvakrát do roka ještě společně s celou farností připravujeme sladké balíčky, které také prodáváme s výtěžkem na misie.

M. Fačkovcová

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio