FB twitter YouTube

Děti zazpívaly v Domě s pečovatelskou službou v Letohradu

Děti z Misijního klubka v Letohradu připravily pod vedením paní Moniky Vychytilové i pro letošní rok vánoční vystoupení pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou. Zazpívaly a zahrály vánoční písně a koledy a přinesly Boží poselství o Ježíšově narození mezi seniory, které se na jejich vystoupení každý rok velmi těší. Děti také poznávají, kolik radosti to přináší i jim samotným, když obětují čas a své schopnosti pro službu druhým.

Peč o Peč e Peč f Peč l Peč k Peč i Peč c Peč m Peč j Peč d

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio