FB twitter YouTube

Děti z Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí se připravují k 1. sv. přijímání

Ve farnosti Slatina nad Zdobnicí se děti připravují k 1. sv. přijímání nejen při hodinách náboženství, ale také při schůzkách Misijního klubka. V modlitbě myslí na děti v misiích a spoří na Misijní bonbónek. Některé z nich se nyní intenzivně připravují k 1. sv. přijímání…. 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio