FB twitter YouTube

Děti z Misijního klubka v Jičíně prosily za jednotu křesťanů

Misijní klubko v Jičíně připravilo při dětské mši svaté 22. 1. 2016 ve farním kostele sv. Jakuba Staršího v Jičíně modlitby za jednotu křesťanů. Malí misionáři tvořili své přímluvy sami při setkání Misijního klubka, při bohoslužbě také přinášeli své dary k oltáři. Přímluvy za jednotu Vám od našich dětí posíláme:
Prosíme tě, Pane, o sílu žít společně.
Prosíme tě, Pane, abychom žili v míru.
Prosíme, ať dokážeme, aby nás křesťany lidé poznali po lásce.
Chceme tě, Pane, společně chválit. Prosíme tě, Pane, o tvou lásku.
Nauč nás milovat druhé, jako jsi miloval nás.

Za Misijní klubko Anna Kovářová

2016 0159a 2016 0160a 2016 0161a 2016 0163a DSC_0797

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio