FB twitter YouTube

Děti se modlily za jednotu křesťanů

Ve farnosti Jičín při dětské mši za jednotu křesťanů 23. ledna 2015 sehrály děti z Misijního klubka scénku, jak umírající Ježíš svěřuje svou Matku Janovi. V přímluvách pak prosily za jednotu křesťanů na celém světě a v obětním průvodu nesly srdíčka jako symbol svých modliteb.

Ji 2 Ji 3 Ji 5 Ji 6 Ji 7 Ji 1 Ji 8 Ji 9 Ji 10 Ji 11

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio