FB twitter YouTube

Adventní Misijní jarmark ve farnosti Vacenovice

Díky štědrosti farníků z Vacenovic Vám můžeme s radostí oznámit, že na účet Papežských misijních děl odesíláme krásnou částku 5.600 Kč. 
Všem, kdo přispěli děkujeme! Velké poděkování patří obzvlášť dětem z vacenovského Misijního klubka Srdíčko, které pilně a s radostí vyráběly, jejich rodičům, že je v misijních aktivitách podporují, a také všem, kteří se na organizaci jakkoli podíleli.

Misijní klubko Srdíčko Vacenovice
 
 
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio