FB twitter YouTube

Adventní Misijní jarmark v Ústí nad Orlicí

Na 1. neděli adventní se již tradičně konal na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí jarmark neziskových organizací našeho města. Lidé si mohli zakoupit nejrůznější výrobky s vánoční tematikou. My s Misijním klubkem jsme se také účastnili a děkujeme jak všem, kteří vyráběli, tak i těm co přišli a něco si zakoupili. V průběhu odpoledne také na náměstí probíhal hudební program a jedním z nich bylo i vystoupení Cecilské hudební jednoty (chrámového sboru naší farnosti). Před slavnostním rozsvícením stromu a celého náměstí ještě děkan P. Vladislav Brokeš požehnal donesené adventní věnce.  Výtežýek z Misijního jarmarku podpoří projekty Papežských misijních děl. Takto byl zahájen Ústecký advent.

Terezie Jakubcová

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio