FB twitter YouTube

Beseda PMD o Afgánistánu, misiích v Zambii a o misijních cestách ve Frýdku

V sobotu 13. listopadu 2017 se uskutečnila na faře ve Frýdku beseda s národním ředitelem PMD Leošem Halbrštátem a diecézní ředitelkou PMD v královéhradecké diecézi Bronislavou Halbrštátovou. Srdečně je přivítala vedoucí Misijního klubka Ludmila Pavlíková. Program byl opravdu bohatý a trval celé odpoledne až do večerních hodin. Nejdříve nás Leoš Halbrštát, který je v současné době také vojenským kaplanem v aktivních zálohách, zavedl svým vyprávěním a prezentací s fotografiemi do Afgánistánu, země, která se potýká s mnoha problémy a kam směřuje pomoc z České republiky skrze Armádu České republiky. Druhou zemí, kam posílají svou pomoc dárci z České republiky skrze Papežská misijní díla a tedy i z frýdecké farnosti a Misijního klubka, byla Zambie. Po promítnutí filmového dokumentu „Zambijský bambo“ vyvstala řada otázek od přítomných posluchačů. Bronislava předvedla dětem také tradiční zambijské hudební nástroje a děti si na ně hned s velkou radostí zahrály. Filmové snímky o obědu v zambijské škole a o receptu na kaši nšimu ukázal na propastné rozdíly mezi touto africkou zemí a poměry v našich rodinách… Ve Frýdku si děti z Misijního klubka už kaši nšimu v minulých letech zkoušely sami uvařit, aby se mohly lépe vžít do života chudých. Po návštěvě v Africe jsme se vrátili prostřednictvím nového misijního filmu „Barevný Bangladéš“ na asijský kontinent. Přítomní mohli ještě víc vidět odlišnosti mezi jednotlivými kulturami a starosti obyčejných bangladéšských lidí. Dostali odpovědi, které se týkali projektů papežských misií a mohli si odnést některý z výrobků malých misionářů z Papežského misijního díla dětí, které hosté z PMD dovezli. Samozřejmě nechyběly nové Misijní kalendáře 2018 očima kameramana Martina J. Rýznara či kniha o patronce misií sv. Terezii z Lisieux. Besedy se zúčastnil i P. Roman Janáč, CSsR, který má ve Frýdku na starosti místní Misijní klubko.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio