FB twitter YouTube

Adventní setkání s misijní besedou v Přibyslavicích

V sobotu 3. 12. 2016 bylo na faře v Přibyslavicích živo. Děti z Misijního klubka přišly na besedu s národním ředitelem PMD ICLic. Mgr. Leošem Halbrštátem, který dětem a dospělým představil projekt pomoci chudým dětem v Bangladéši. Na úplném začátku si děti zazpívaly s diecézní ředitelkou PMD v královéhradecké diecézi Mgr. Bronislavou Halbrštátovou a ukázaly výrobky na adventní jarmark. V 16 hodin začala modlitba růžence a po ní mše svatá v kostele sv. Anny. Sloužil ji místní duchovní správce P. Jacek Kruczek. Připomněl svátek patrona misií sv. Františka Xaverského připadající právě na 3. prosince. O svátku tohoto misionáře vstupují bohoslovci v Polsku do PMU (Papežské misijní unie), a tak nechyběl pro otce Jacka malý misijní dárek, který mu hosté na konci mše svaté předali jako připomínku této události.

Důležitost misijní výchovy dětí si v Přibyslavicích silně uvědomují a za jejich práci a misijní aktivity jim patří veliké poděkování! 

_dsc0003 _dsc0013 _dsc0006 _dsc0020 _dsc0008 _dsc0025 _dsc0029 _dsc0033 _dsc0036 _dsc0040 _dsc0044 _dsc0056 _dsc0050 _dsc0068 _dsc0074 _dsc0069 _dsc0075 _dsc0080 _dsc0082 _dsc0087

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio