FB twitter YouTube

Uspořádejte vánoční Pohled pro misie®

Blíží se adventní čas, který letos začíná 1. nedělí adventní 3. prosince 2017. Během Adventu se budeme připravovat na vánoční svátky a Narození Krista a budeme posílat vánoční pohlednice svým blízkým s přáním radosti a požehnání. Přípravu na Vánoce můžete také spojit s pomocí nejchudším dětem. Jednou z takových aktivit Papežských misijních děl (PMD) je Pohled pro misie®.

Namalujte proto s dětmi hezký originální vánoční obrázek na předtištěné pohlednice, které si můžete objednat v Národní kanceláři PMD nebo u diecézních ředitelů PMD. Děti mohou nabízet pohlednice v adventním čase (např. na 2. nebo 3. neděli adventní) při různých příležitostech, jarmarcích, koncertech, besídkách, výstavách… Získané finanční dary posílejte pod variabilním symbolem 140  na náš účet číslo 72540444/2700. Finanční dary získané tradiční akcí PMD Pohled pro misie® budou využity na podporu chudých dětí skrze projekty papežských misií.

V roce 2016 se prostřednictvím aktivity Pohled pro misie® pořádané před Vánocemi a Velikonocemi vybralo 103 690 Kč. Částka přispěla k financování projektů Papežského misijního díla dětí, například na zdravotní péči, oblečení a vzdělání chudých dětí v misiích.

Člověk misijního ducha by měl myslet na ty, pro které hmotný ani duchovní dostatek není samozřejmostí. Pohledem od nejmladších spolupracovníků Papežského misijního díla dětí můžete potěšit i ty, kteří pro misie pracují i v naší republice.

Napište nám své zážitky z malování pohlednic a z akcí, při kterých jste pohledy nabízeli. Budeme se na ně těšit i s fotografiemi na adrese Národní kanceláře PMD, kterou najdete zde

Děkujeme za Vaši spolupráci a pomoc nejpotřebnějším!

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio