FB twitter YouTube

Připravte přáníčka pro lidi v misiích, kteří přijímají křest, biřmování, eucharistii

Oslavy 1150. výročí příchodu misionářů sv. Cyrila a Metoděje 5. 7. 2013

V rámci příprav na oslavy příchodu našich misionářů je v naší zemi každý rok (2011-2013) věnován jedné iniciační svátosti (křtu, biřmování, eucharistii). V tomto kontextu se můžete zamyslet nad podstatou těchto svátostí a přáníčka podle výše uvedených informací připravit. Výsledná díla potom v ČR vystavíme a poté pošleme do misií těm, kteří tyto svátosti přijmou. Pokud k nám na oslavy přijede Sv. otec, bude to jistě i pro něho dobré znamení.

 •  Zamyslete se nad podstatou KŘTU, BIŘMOVÁNÍ, EUCHARISTIE
 • Představte si konkrétního člověka, který tyto svátosti v misiích přijímá

Připravte pro něho přáníčko:

 • může být dárkem, který neznámému člověku vybranou svátost přiblíží a udělá radost
 • může symbolizovat modlitbu za obdarovaného a spojení s misijním světem
 • případný text (biblický či jiný citát nebo vhodný text) pouze anglicky (nápověda: KŘEST – BAPTISM, BIŘMOVÁNÍ – CONFIRMATION, 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – FIRST COMMUNION, EUCHARISTIE – EUCHARIST)
 • přáníčka může připravovat kdokoliv (jednotlivci i skupiny): přímo ti, kteří se na tyto svátosti připravují nebo kteří je už přijali; vše se dá spojit např. s duchovní obnovou, katechezí, vyučováním apod.
 • přáníčko vždy vhodně označte, aby bylo vidět, k jaké svátosti je určeno
 • jedno přáníčko může být vždy jen pro jednu svátost a jednoho člověka
 • počet není omezen
 • maximální formát přáníčka A4
 • termín první uzávěrky je 30. 4. 2013 – oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje
 • akce však platí stále, přáníčka, která přijdou po 30. 4. 2013, budou do misií předávána přibližně jednou za rok
 • zasílací adresa: PMD, 543 51 Špindlerův Mlýn 33
 • je možné věnovat i finanční dar na misie
 • v zásilce uveďte jméno a věk autora

Věříme, že tímto způsobem podpoříme misie, které u nás rozvinuli svatí Cyril a Metoděj.
Právě na jejich přímluvu si chceme vyprošovat Boží požehnání.
Děkujeme všem, kteří akci jakýmkoliv způsobem podpoří!

Jak prožívají tyto svátosti v několika misijních zemích, najdete v příloze.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio