FB twitter YouTube

Pohled pro misie®

Pohled pro misie - malováníSpojte přípravu na Vánoce s pomocí nejchudším dětem. Uspořádejte vánoční Pohled pro misie®: v kanceláři PMD si objednejte předtištěné pohlednice, na něž pak děti i dospělí malují hezké vánoční motivy. Následně můžete uskutečnit malou či větší výstavu hotových originálů a prosit o finanční dary na chudé a trpící. Výtěžek z této akce odešlete jako dar na misie.

Dospělí mohou během této aktivity vysvětlit dětem smysl a tajemství Vánoc. Výtěžek těchto akcí přispívá k záchraně chudých dětí v misiích. Pro zaslaný dar použijte variabilní symbol 140, číslo účtu: 72540444/2700.

Děkujeme a přejeme i vám krásné Vánoce!

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio