FB twitter YouTube

Právě pomáháme

pomáháme v roce 2013Papežská misijní díla (PMD) koordinují a zajišťují misijní činnost katolické církve ve všech kontinentech, zvěstují evangelium, učí lidi v misiích hospodařit, vedou je k spoluúčasti, respektují jejich důstojnost. PMD pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženské vyznání či národnost.

Konkrétní pomoc je vybírána na základě množství obdržených prostředků v předchozím roce a je směřována do třech hlavních oblastí podpory: světové misie, děti, bohoslovci. Více o charakteru a způsobu řízení projektů PMD se můžete dozvědět v tomto článku.Tanzánie

 Rok 2017 Celkový počet podpořených dětí: 54 460 Arcidiecéze: Songea zajištění základních potravin, léků, zajištění léčby a oblečení pro chudé děti, z nichž některé jsou sirotky (550 dětí / 8 000 USD) programy duchovní formace – nákup Biblí, ...
Zařazeno v kategorii: Děti


Filipíny

Rok 2017 Celkový počet podpořených dětí: 4 023 Diecéze: Bacolod základní péče o sirotky a chudé děti – ubytování, zdravotní péče, potraviny, duchovní služba, vzdělávání, sociální služby podpora vzdělávání velmi chudých dětí Celkový počet podpořených dětí: 210 Diecéze: San ...
Zařazeno v kategorii: Děti


Keňa

Rok 2017 Celkový počet podpořených dětí: 51 809 Diecéze: Eldoret stavba dívčí koleje – nevýhodné postavení dívek a žen v místní společnosti náklady na materiál a práci zajištění křesťanské formace nákup materiálů, knih – cíl: zvýšit morálku a předat základní ...
Zařazeno v kategorii: Děti


Malawi

Rok 2017 Diecéze: Mzuzu podpora osiřelých a dětí v nouzi (220 dětí / 3 000 USD) nákup potravin, školních materiálů, přístřešků; zakoupení zemědělských vstupů na hospodaření zajištění lékařské i domácí péče a laboratorních rozborů krve pro děti osiřelé a nemocné ...
Zařazeno v kategorii: Děti


Myanmar

Rok 2017 Arcidiecéze: Yangon zajištění stravování a vzdělávání dětem z farnosti podpora velmi chudých dětí – cílem je prostřednictvím vzdělání vymanit děti z chudoby – školné, uniformy, učební pomůcky, exkurze Celkový počet podpořených dětí: ...
Zařazeno v kategorii: Děti


Papua-Nová Guinea

Rok 2017 Diecéze: Daru-Kiunga péče o sirotky infikované HIV / AIDS náklady na jídlo, lékařské prohlídky, léky, vzdělávání, oblečení, školné, knihy, hračky, dopravu a základní potřeby Celkový počet podpořených dětí: 25 Diecéze: Port Moresby výuka náboženství – ...
Zařazeno v kategorii: Děti


Uganda

Rok 2017 Celkový počet podpořených dětí:  7 742 Diecéze: Jinja zajištění přístupu k pitné vodě v 10 ZŠ – náklady na nákup 10 nádrží na vodu, dopravu a instalaci projekt chrání děti před nemocemi, které se přenášejí závadnou vodou Celkový počet ...
Zařazeno v kategorii: Děti


Zambie

Rok 2017 Celkový počet podpořených dětí: 3 078 Diecéze: Chipata renovace 2 učeben v ZŠ v Lumezi výdaje na materiál, práci a dopravu materiálu + pořízení vybavení (stoly, tabule) renovace sníží problém nedostatečných kapacit pro výuku rekonstrukce učeben a nábytku ...
Zařazeno v kategorii: Děti


Guyana

Rok 2017 Diecéze: Georgetown péče o dívky – sirotky – zdravotní péče, služby, školní, knihy, křesťanská formace zajištění provozu internátu – strava, zdravotní péče, doprava dětí – rodiče nemají prostředky na placení dopravy dětí do školy, děti tam ...
Zařazeno v kategorii: Děti


Bangladéš

Rok 2017 Celkový počet podpořených dětí: 12 816 Diecéze: Mymensingh jídlo a výživové programy pro děti domorodců – z důvodu velké chudoby jsou ohroženy podvýživou a smrtelnými nemocemi provoz 4 dětských internátů výdaje na stravu, školné, léky, ubytování – ...
Zařazeno v kategorii: Děti

 

Odkazy

Pomoc světovým misiím
Pomoc bohoslovcům v misiích
Pomoc dětem v misiích
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio