FB twitter YouTube

Představení: Papežská misijní díla – Missio

Missio formuje křesťanská společenství, ve kterých mohou lidé prožívat svoji víru v pokoji a spravedlnosti.

Missio hraje podstatnou roli v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování.

Missio podporuje a povzbuzuje četná povolání v místních komunitách.

Missio systematicky pečuje o nejzákladnější potřeby dětí, chrání jejich práva a důstojnost, vychovává je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat.

Missio respektuje autonomii a identitu všech místních komunit. Umožňuje, aby tradice a zvyky domorodců byly darem pro všeobecnou církev.

Missio podporuje vzájemnou solidaritu, úctu a lásku.

Papežská misijní díla koordinují a zajišťují misijní činnost katolické církve ve všech kontinentech, zvěstují evangelium, učí lidi v misiích hospodařit, vedou je k spoluúčasti, respektují jejich důstojnost. PMD pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženské vyznání či národnost.

1) Papežské misijní dílo šíření víry – má na starosti světové misie a podporu infrastruktury mladých církví. Podporu potřebným zajišťují hlavně misionáři, biskupové, kněží, řeholníci a mnoho místních věřících. Toto dílo finančně podporuje stavbu a opravu kostelů, klášterů, far, škol, formačních center apod.

 2) Papežské misijní dílo svatého Petra apoštola – se věnuje podpoře výchovy a formace budoucích kněží na misiích, studujících přibližně v 900 místních seminářích.

3) Papežská misijní unie‏ – vybízí všechny kněze a řeholníky ve světě, aby ve svém prostředí propagovali a podporovali duchovní a hmotnou misijní pomoc.

4) Papežské misijní dílo dětí – financováním mnoha projektů v Africe, Asii a Latinské Americe podporuje více než 4 miliony chudých dětí. Projekty zahrnují školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, základní zdravotnickou pomoc, starost o hladovějící, oběti válek, AIDS, katastrof, násilí, obchodu s dětmi a další.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio