FB twitter YouTube

Bohoslovci

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SV. PETRA APOŠTOLA (SPA)
SPA je jedinou organizací v katolické církvi, která zaručuje přípravu a formaci každému seminaristovi, řeholnímu novicovi a novicce v přibližně 1 100 misijních diecézích církve. Je to obrovský úkol a SPA od této zodpovědnosti neutíká. Služba SPA je nezbytná, bez ní by nově vznikající církevní společenství neměla duchovní představené, nebyli by kněží a řeholní dorost v misiích.

SPA zaměřuje svoji pomoc na výchovu a formaci přibližně 90 000 bohoslovců na misiích, studujících přibližně v 900 seminářích. Ročně pak z nich bývá vysvěceno asi 2 000 novokněží. Přispívá se též na postgraduální studium v Římě několika desítkám vybraných studentů z řady řeholních kongregací pracujících v misiích. Ti se po návratu zpět stávají učiteli a přispívají ke vzdělání ostatních. Další pomoci se skrze toto Dílo dostává řeholnímu dorostu (asi 10.000 noviců a novicek), nemocným a starým kněžím, misionářům v chudých oblastech světa.

Missio podporuje a povzbuzuje četná
povolání v místních komunitách.

O historii SPA čtěte zde.

O podpoře SPA z ČR čtěte zde.

O podpoře SPA celosvětově čtěte zde.

Dopisy bohoslovců z misií čtěte zde.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio