FB twitter YouTube

Světové misie

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY (PMD ŠV)
je oficiální organizací na podporu zahraničních misií katolické církve. Podporujeme každou misijní diecézi světa na její cestě k samostatnosti. V tomto ohledu jsme dosud jedinou takto pracující organizací. Koordinujeme misijní aktivity ve všech kontinentech. Zajišťujeme kvalitní a systematickou pomoc nejchudším v přibližně v jedenácti stech misijních diecézích. Zajišťujeme katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty, podporujeme školy, nemocnice, domovy pro staré lidi, realizujeme stavby a opravy kostelů, a podobně.

Finanční prostředky na projekty ŠV získáváme hlavně ze sbírek pořádaných na říjnovou Misijní neděli. Kromě této celosvětově organizované akce dárci na tento účel přispívají i kdykoliv během roku.

Missio hraje podstatnou roli v boji proti
chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování.

O historii Díla šíření víry čtěte zde.

O podpoře tohoto díla z ČR čtěte zde.

O podpoře tohoto díla celosvětově čtěte zde.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio