FB twitter YouTube

Děti

logo-pmdd-ve-ctvPAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD)
PMDD je oficiální organizací katolické církve. Heslem PMDD je „Děti pomáhají dětem“. Na celosvětové rovině povzbuzuje děti ke starosti o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami, finančně a stáváním se misionáři druhých. PMDD podporuje duchovní i hmotné potřeby dětí. Dnes je přítomno v cca 130 zemích světa, jsou do něho aktivně zapojeny i děti z chudých misijních zemí. Počet dětí v jednotlivých projektech bývá od několika desítek do mnoha tisíc. Finanční podporou přes 3 500 projektů v Africe, Asii a Latinské Americe posílá PMDD z celého světa pomoc pro více než 4 miliony chudých dětí. Projekty zahrnují školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou pomoc a další.

Missio systematicky pečuje o nejzákladnější potřeby dětí, chrání jejich práva a důstojnost, vychová je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat.

O historii PMDD čtěte zde.

O činnosti PMDD v ČR čtěte zde.

O projektech dětí podporovaných z ČR čtěte zde.

O podpoře dětí celosvětově čtěte zde.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio