FB twitter YouTube

Unie

pmu2PAPEŽSKÁ MISIJNÍ UNIE (PMU)
PMU vede kněze, řeholníky i laiky k aktivnímu zapojení do misijní činnosti církve, je srdcem všech Misijních děl, podporuje je a vede každého pokřtěného k aktivní účasti na misijním poslání církve. V tomto duchu je i v naší zemi činnost PMU propojená s ostatními aktivitami PMD. V našich diecézích jsou používány putovní misijní výstavy PMD, probíhají misijní besedy ve farnostech a školách, lidé používají naše prezentace a dokumenty s misijní tématikou. Často se těchto akcí účastní (i jako pořadatelé) kněží a řeholníci. Tato témata jsou prezentována i v nejrůznějších médiích. Misijní tématika PMD má své pravidelné místo při každoročním setkávání členů Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR. Od roku 2009 jsme začali větším způsobem zdůrazňovat univerzalitu misie církve používáním společného loga „missio“ – jména, které se v současnosti v čím dál větší míře užívá v celé Evropě. Věřím, že i tímto způsobem budeme následovat myšlenky zakladatele PMU, bl. Paola Manny, a stále více mezi lidmi šířit misijní povědomí a spolupráci.

Missio respektuje autonomii a identitu všech místních komunit.
Umožňuje, aby tradice a zvyky domorodců byly darem pro všeobecnou církev.

O historii PMU se dočtete zde.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio