FB twitter YouTube

Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola PMD SPA

Historie:

 • Dílo vzniká z doporučení apoštolského vikáře z Nagasaki, Mons. Cousina z Paris Missions Etrangéres, se kterým Jeanne vede bohatou korespondenci. Jsou přesvědčeni o nutnosti podporovat růst povolání z řad domorodých lidí v misijních oblastech.
 • 1889 – Caen, Francie – Založení Díla sv. Petra apoštola.
 • 1920 – Hlavní sídlo díla se po Paříži (1901) a Fribourgu přesouvá do Říma.
 • Papež Lev XIII. v encyklice Ad extremas Orientis doporučuje dílo všem křesťanům.
 • 3. května 1922 – Pius XI. prohlašuje Dílo sv. Petra apoštola „papežským“.

SPAZakladatelka: Jeanne Bigard

 • 8. prosince 1859 – Normandie, Francie – Narozena v dobře situované rodině. Díky své matce Stephanie získává hluboký zájem o duchovní život.
 • Touha podporovat hlasatele evangelia, zvláště kněze misionáře, se stává smyslem jejího života. S tímto poselstvím navštěvuje všechny diecéze ve Francii a cestuje do zahraničí.
 • Po smrti otce prodávají s matkou svůj majetek a žijí velice skromně, aby mohly vše dávat misiím.
 • 1889 -1896 – Zakládá společnost, která se později stává Dílem sv. Petra apoštola.
 • 1894 – Zveřejňuje své první prohlášení adresované všem křesťanům, pojednávající o důležitosti práce pro růst katolických misií.
 • 5. ledna 1903 umírá matka. Jeanne upadá do stavu hluboké deprese. Své dílo svěřuje františkánským misionářům Panny Marie ve Fribourgu.
 • † 18. dubna 1934.

Sv. otec Benedikt XVI.
Misijní činnost je odpovědí na lásku, kterou nás Bůh miluje.

Nemohu se nezmínit s opravdovou vděčností o přispění Papežských misijních děl k evangelizačním aktivitám církve. Děkuji jim za podporu, kterou poskytují všem komunitám, zvláště těm novým.

Z misionářského hlediska jsou PMD efektivním nástrojem pro animaci a formaci Božího lidu a utvářejí společenství osob a majetku mezi rozličnými částmi mystického těla Kristova. 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio