FB twitter YouTube

Papežské misijní dílo dětí PMDD

Historie:

 • 19. května 1843 – Den oficiálního založení Misijního díla dětí.
 • Hlavní myšlenka díla: utvořit hnutí křesťanských dětí, které budou pomáhat nevěřícím dětem hledat Pána.
 • Dílo se rychle šíří po Evropě a v Severní Americe.
 • 3. prosince 1880 – Papež Lev XIII. vydává encykliku Sancta Dei Civitas, čímž vyjadřuje plnou podporu církve tomuto dílu.
 • 3. května 1922 – Papež Pius XI. uděluje Misijnímu dílu dětí titul „papežské“.

PMDDZakladatel:  Mons. Charles August Marie De Forbin-Janson

 • * 3. listopadu 1785 – Paříž, Francie.
 • Ve velmi mladém věku vstupuje do semináře sv. Sulpicia a chce být misionářem.
 • Stává se rektorem semináře a generálním vikářem v Chambéry.
 • Uskutečňuje svůj misijní sen: je kazatelem pro kněze a představuje lidem misie.
 • 1817 – Cestuje na Střední východ do Egypta, Palestiny, Sýrie a Turecka.
 • 1824 – Přijímá svěcení na biskupa v Nancy.
 • Silné misijní úsilí opírá o důvěrný vztah k dítěti Ježíši. Úctě k němu celé dílo zasvěcuje a stále ji šíří.
 • 1833 – Kvůli své misijní horlivosti musí odejít do exilu. Přijímá pozvání jít kázat do Spojených států a Kanady. Poslední roky života tráví v Německu.
 • † 11. července 1844 – Marseille ve Francii 

Sv. otec Benedikt XVI.
 Tisíce dětí vychází vstříc potřebám jiných dětí, povzbuzeni láskou, kterou Boží Syn – přicházející jako dítě – přinesl na zem.

  Děkuji těmto dětem a prosím za ně, aby byly i nadále „misionáři Evangelia“. Děkuji také jejich vychovatelům, kteří je doprovází na cestě velkorysosti, bratrství, radostné víry, která přináší naději. 

 1870 apoštolský vikář tonkinský, sv. Hermosilla:
Dílo dětí je bezpochyby Dílem, pocházejícím od Boha. Dílem, jež nikdy nemůže být dosti vychváleno ani podpořeno, Dílem, jež zasluhuje, aby rozkvétalo a navždy zůstalo v církvi, jako sláva církve. Dílem, jež děti obohacuje a současně jim pomáhá. Dílem, jež zasluhuje požehnání nebe i země. 

  Paul Claudel: Paříž, 27. října 1947:
„Čím více člověk zvažuje myšlenku Mons. Charlese de Forbin Jansona a práci neúnavných apoštolů, jež ji razí, tím více člověk ctí její význam.“ 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio