FB twitter YouTube

Papežská misijní unie PMU

 

Historie:

  • 23. října 1916 – Itálie – Založení Jednoty kněží a řeholníků (MU) se schválením papeže Benedikta XV. Šíří se do většiny diecézí světa.
  • 14. července 1949 – Rozšíření Unie na řeholníky a řeholnice, původně byla jen pro kněze.
  • 28. října 1956 – MU dostává oficiální papežský status.
  • 1966 – 50. výročí založení. Papež Pavel VI. v apoštolském dopise Graves et Increscentes zdůraznil: „Papežská misijní unie (PMU) je duší ostatních misijních děl a jako Kristus má být nazván prvním misionářem, tak všichni kněží v síle přijatého kněžství mají být misionáři.“ I další církevní dokumenty toto potvrzují: Evangelii Nuntiandi 68, Postquam Apostoli 5, Redemptoris Missio 67.

PMU

Zakladatel bl. P. Paolo Manna

  • 16. 1. 1872 v Avellinu v Itálii
  • 12 let působí jako misionář v Barmě
  • 23. 10. 1916 zakládá Misijní unii pro kněze a řeholníky
  • †  15. 9. 1952
  • 4. 11. 2001 je papežem Janem Pavlem II. prohlášen za blahoslaveného

 

Sv. otec Benedikt XVI.:
Čím více usilujeme o společné dobro odpovídající skutečným potřebám našich bližních, tím účinněji je milujeme. 

Sv. otec Jan XXIII.:
PMU dává život všem ostatním Dílům. 

Sv. otec Pius XII., encyklika Fidei Donum, 1957:
Právě jsme Misijní unii pozvedli na hodnost Papežské společnosti, aby nikdo nemohl pochybovat o tom, jak vysoko si jí vážíme a jaký význam klademe jejímu rozvoji.

bl. Paolo Manna:
Všichni jsou misionáři.

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio