FB twitter YouTube

Články v rubrice Papež František – misijní citáty

20.10.

Pouze schopnost sdílení nás skutečně obohacuje.

19.10.

Pravé bohatství nespočívá ve věcech, nýbrž v srdci!

18.10.

Nebuďte nikdy smutní, křesťan nemůže být smutný. Nenechte se ovládnout bezmocí.

17.10.

Přál bych si, aby i celá církev byla církví chudých, církví pro chudé.

16.10.

A také naše práce pro bratra v nouzi, naše charita v dílech milosrdenství, nás vede k Pánu, poněvadž hledíme na Pána v bratrovi a sestře, kteří jsou v nouzi.

15.10

Z rozjímání, ze silného vztahu přátelství s Pánem, se v nás rodí schopnost žít a nést Boží lásku, Jeho milosrdenství a něhu druhým.

14.10.

Láska, která přichází od Boha, působí, že se o ni dělíme a vzájemně si pomáháme. Kdo s ní má zkušenost, nemá strach ze smrti a v jeho srdci vládne pokoj.

13.10.

Setkání s živým Ježíšem v jeho velké rodině, jíž je církev, naplňuje srdce radostí, protože je naplňuje pravým životem, hlubokým dobrem, které se neztrácí a nepomíjí.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio