FB twitter YouTube

Misijní literatura

Zde naleznete naše tipy na literaturu vztahující se k misijím, misijním zemím nebo k našemu poslání.

NOVÉNA KE KARLU FOUCAULDOVI (BRATRU KARLOVI)

Vydalo Karmelitánské nakladatelství, 2005.
Soubor krátkých meditací a modliteb se inspiruje odkazem tohoto „proroka 20. století“. Z textů vybíráme:
Str. 12: Není třeba jít tam, kde je země co nejvíce posvěcená, ale tam, kde toho duše nejvíce potřebují…

NOVÉNA KE SV. TEREZII Z LISIEUX

Vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 1997.
Devítidenní modlitební cyklus inspirovaný spiritualitou Terezie z Lisieux.
Z textů vybíráme:
Str. 25-26: Láska mi dala klíč k mému povolání… Pochopila jsem, že církev má srdce a to srdce hoří láskou… Kdyby láska pohasla, přestali by apoštolové hlásat evangelium, mučedníci by se zdráhali prolít krev …

NOVÉNA SV. JUDA TADEÁŠ – pomocník v beznadějných situacích

Vydala Matice cyrilometodějská, 2003.
Z textů vybíráme:
Str. 8: Kdyby nebylo chudých, nemohlo by být odpuštěno tak mnoho a těžkých hříchů. Chudí jsou lékem našich duševních ran. „Dávej chudým, dojdeš do nebe,“ praví sv. Metoděj.
Str. 11: Almužna chrání duše před peklem. Obzvláště se doporučují misijní almužny, jež jsou Bohu velmi příjemné, ježto jsou pomůckou ke spáse duší… Přispívejme rádi těm misijním domům, kde se vychovávají a vzdělávají jinoši na kněze-misionáře… Mezi bohumilými skutky skutkem nejlepším je výchova a vzdělání na kněze, tento božský nástroj pro mnoho duší….

NOVÉNA S MATKOU TEREZOU

Vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2009.
Toto je revidovaná verze novény, která původně vznikla při příležitosti první oslavy svátku blahoslavené Terezy z Kalkaty, 5. září 2004. Novéna sestává ze slov Matky Terezy. Máme-li si připomínat její život a svatost, musíme nechat v modlitbě proniknout její poselství i příklad do našeho srdce. Rozjímání nad prostým, a přesto hlubokým učením Matky Terezy nám může pomoci, abychom rostli v lásce a v žízni po Ježíši, a může nás učit, jak milovat a sloužit jako ona: „Vše pro Ježíše skrze Marii“ tím, že konáme „malé věci s velkou láskou“.

NOVÉNA K BLAHOSLAVENÉMU JANU PAVLU II.

Vydaly Paulínky, 2011.
Novéna inspirovaná úryvky z listů a promluv papeže Jana Pavla II. Každý den na jeho přímluvu žádáme o nezbytné dary pro autentický křesťanský život. Text je doprovázen barevnými fotografiemi.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio