FB twitter YouTube

Misijní události a svátky

LEDEN

 • 2. ledna 1873 – se narodila patronka misií sv. Terezie z Lisieux jako deváté dítě manželů Martinových
 • 5. ledna 1922 – 1. mezinárodní kongres MU – vyhlašuje potřebu vyučovat misiologii v seminářích
 • 9. ledna 1862 – zemřela zakladatelka Díla šíření víry Pauline Marie Jaricot
 • 12. ledna 1882 – se Terezie z Lisieux stává členkou PMDD
 • 16. ledna 1872 – se narodil v Avellino zakladatel Papežské misijní unie bl. P. Paolo Manna

ÚNOR

BŘEZEN

 • 24. března – Den modliteb a postu za misionáře

DUBEN

 • 7. dubna 1506 – se narodil sv. František Xaverský, misionář a patron zámořských misií
 • 14. dubna 1926 – Je ustanoven Světový den modliteb za misie – Misijní neděle
 • 18. dubna 1934 – umírá Jeanne Bigard, zakladatelka Papežského misijního díla Sv. Petra apoštola

KVĚTEN

 • 3. května 1922 – Papež Pius XI. v Motu Proprio Romanorum Pontificium uděluje Dílu šíření víry, dílu sv. Petra apoštola PMDD papežský status. Tím potvrzuje misijního ducha a službu univerzální církvi.
 • 19. května 1843 – den vzniku Misijního díla dětí
 • 21. května  1957 – zveřejnění encykliky Pia XII Fidei donum

ČERVEN

 • 1. června – se v ČR slaví Misijní  den dětí
 • 2. června 1985 – zveřejnění encykliky Jana Pavla II Slavorum Apostoli adresované biskupům, kněžím, řeholním společnostem a všem křesťanským věřícím při příležitosti výročí jedenácti století evangelizačního díla svatých Cyrila a Metoděje

ČERVENEC

 • 14. července 1949 – Rozšíření Unie na řeholníky a řeholnice, původně byla jen pro kněze
 • 22. července 1799 – se narodila v Lyonu zakladatelka Díla šíření víry Pauline Marie Jaricot

SRPEN

ZÁŘÍ

 • 15. září 1952 – umírá zakladatel Papežské misijní unie bl. P. Paolo Manna
 • 30. září 1897 – umírá patronka misií sv. Terezie z Lisieux

ŘÍJEN

 • 1. října – památka sv. Terezie z Lisieux patronky misií
 • 16. října 1979 – zveřejnění apoštolské exhortace Pavla VI. Evangelii nuntiandi
 • 20. října 1820 – Společenství, které založila Pauline Marie Jaricot, má již více než 500 členů
 • 23. října 1916 – Založena v Itálii Jednota kněží a řeholníků – Misijní unie se schválením papeže Benedikta XV. Šíří se do většiny diecézí světa
 • 28. října 1956 – Misijní unie dostává oficiální papežský status

LISTOPAD

 • 3. listopadu 1785 – se narodil v Paříži zakladatel Papežského misijního díla dětí Mons. Charles August Marie de Forbin-Janson
 • 3. listopadu 1844  – umírá v Marseilles zakladatel Papežského misijního díla dětí Mons. Charles August Marie de Forbin-Janson
 • 4. listopadu 2001 – Papež Jan Pavel II. prohlašuje P. Mannu za blahoslaveného

PROSINEC

 • 3. prosince 1552 – umírá na ostrově San Čoan sv. František Xaverský; tento den se slaví jeho památka.
 • 7. prosince 1965 – schválení  dekretu Ad gentes 2394 hlasy proti 5 a slavnostní vyhlášení
 • 7.  prosince 1990 – zveřejnění encykliky Jana Pavla II. Redemptoris Missio – O stálé platnosti misijního poslání
 • 8. prosince 1859 – Normandie, Francie – Jeanne Bigard – narozena v dobře situované rodině. Díky své matce Stephanie získává hluboký zájem o duchovní život
 • 14. prosince 1843 – biskup de Forbin Janson uvedl, že PMDD je činné ve Francii, Belgii, Holandsku, Švýcarsku, Itálii, Savojsku, Anglii, Spojených státech a Kanadě
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio