FB twitter YouTube

sv. Vicelin

datum svátku: 13. prosince

Vzdělaný Vicelin přijal roku 1126 kněžské svěcení od Norberta z Xanten v Magdeburku. Stal se představeným brémské školy a krátce nato ho arcibiskup Adalbero z Brém pověřil misiemi u Vendů ve východním Holštýnsku a jiných sousedních národů. Vicelin však neměl při této činnosti žádný úspěch, což ho hluboce zklamalo. Avšak nevzdal se a založil jako opěrné body své misie kláštery augustiniánských kanovníků v Neumünsteru a Segebergu. Čím větší překážky se mu stavěly do cesty, tím větší byla jeho horlivost. V roce 1149 byl Vicelin zvolen biskupem v Oldenburgu. Pro politické spory však nemohl nastoupit na svůj biskupský trůn, nýbrž musel sídlit ve svém klášteře v Neumünsteru. Kde nakonec roku 1154 zemřel, vyčerpán a zlomen mnoha porážkami, už po pěti letech svého jmenování biskupem. Bývá nazýván apoštolem Vágiů a Holsatů i apoštolem Holštýnska. Vicelinovy ostatky byly ve 14. století přeneseny do Bordesholmu, za reformace se však ztratily.

Další odkazy:

http://ar.geocities.com/misa_tridentina04/dic/12e.html

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio