FB twitter YouTube

sv. Turibius z Mongroveja

datum svátku: 23. března

Turibius_de_MongrovejoTuribius se narodil ve Španělsku roku 1538, v době, kdy jeho země získala význačné koloniální zájmy v Peru. Do Jižní Ameriky tehdy odjíždělo mnoho kněží, kteří učili původní indiány znát Ježíše. Církev zde byla teprve v počátcích a bylo třeba zajistit dobrého biskupa. Král Filip II. se rozhodl na tuto pozici vyslat tehdy 42letého právníka Turibia z Mongroveja. Ten si byl vědom náročného úkolu. Území spravované z Limy bylo velmi rozlehlé, čítalo kolem šesti milionů čtverečních kilometrů, navíc Turibius byl laik neznalý tamních poměrů. Odmítl tedy. Ale král trval na svém. Turibius byl v Seville vysvěcen na biskupa a roku 1580 se vydal lodí do Peru.

Svůj úkol vzal zodpovědně. Jeho snahou bylo především zjistit, jak pomoci domorodcům. Naučil se jazyk Inků a často a rád se s nimi setkával. Většinu z 25letého působení strávil na vizitačních cestách. Z nich si psal podrobné zápisky, které tvoří Knihu vizitací. Z každé stránky vyzařuje Turibiova veliká láska k indiánům, pro které byl opravdovým otcem. Od roku 1582 do roku 1604 svolal pozdější světec celkem 12 synod, které položily základy církve v celé Latinské Americe. Obzvlášť III. koncil v Limě byl jakýmsi americkým tridentským koncilem; z jeho závěrů vzešel typ nového kněze, který se výrazně lišil od španělského obchodníka nebo válečníka. Nový kněz měl být především jazykově dobře vybaveným, morálním duchovním otcem zajímajícím se o problémy jemu svěřených věřících. Svatý Turibius zemřel 23. března 1606 při třetí vizitační cestě uprostřed svých milovaných indiánů v chudičké kapli v Santiagu de Miraflores. V následujícím roce bylo jeho tělo převezeno do Limy. Roku 1726 byl prohlášen za svatého.

Papež Benedikt XIV. ho nazval apoštolem Peru a neúnavným poslem lásky. Je patronem Peru, Limy a domorodců v Jižní Americe.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio